עצרת יום חציית הירדן

שיאו של היום היא העצרת,

בואו להיות במקום הנכון במועד הנכון – במעברות הירדן

על שלושה דברים עומד הטקס:
- חציית הירדן – כניסת עם ישראל לארצו המובטחת.
על גדות הירדן נשמע את הסיפור התנ"כי "היום הזה נהיית לעם"
- כיבוש הארץ המובטחת – אשר החל במקום הזה.
- תחילת ההתיישבות של עם ישראל בארצו

נשמע דברים, סיפורים מכוננים, שיר וזמר בקהל רב והשתתפות אישי ציבור 
***

בואו למקום בו מברכים "שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה"
ותצאו עם הסמכה של "שגרירי מעברות הירדן"