פרטים נוספים

ביום י' בניסן – יום הכניסה של עם ישראל לארץ ישראל, ב"ה, זכינו לקיים מזה מספר שנים אירועים מרשימים "מעברות הירדן" (קאסר אל יהוד) ובאזור יריחו המציינים את המשמעות ההיסטורית החשובה של מעמד זה לעם ישראל. בתחילתו של יום זה, פתחנו בסיורים ביריחו ובאזור וסיימנו בטקס רב משתתפים באתר רט"ג – "מעברות הירדן", אשר לפי המסורת היהודית, במקום זה, בני ישראל חצו את הירדן ובסמוך לו – "הגלגל". באירוע האחרון של י' בניסן אשר קיימנו בשנת תשע"ט, השתתפו למעלה מאלף איש. אנו גורסים שיום י' בניסן הוא מועד היסטורי ייחודי, המצוין במקרא בצורה מפורשת, ביהושע ד' י"ד י"ט ועל כן, ראוי להפכו למסורת, כיום ציון חגיגי וחשוב לעם ישראל ולהתמיד בו.