העמותה למורשת מעברות הירדן (ע"ר 580736460)

חברי הוועד המנהל:

דיין עוזי, וינר עודד, וסרטייל שלמה, רוגובסקי אבי.

חברי העמותה:
אמיר טל, דיין עוזי, דרשן-לייטנר ניצנה, וינר עודד, וסרטייל שלמה, צור אהרון, רבינוביץ חיים, רוגובסקי אבי.

שמואל קלוש, רו"ח/עו"ד/יועץ משפטי

כתובת העמותה:
ת"ד 607, אלקנה, מיקוד 4481400
דוא"ל: [email protected]

מטרות העמותה:
1. קידום י' בניסן - כיום חג כניסת בני ישראל לארץ ישראל.
2. ייזום אירועים ופעילויות במרחב מעברות הירדן.
3. העצמת י' בניסן במערכות החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי.
4. הכרה כאתר מורשת לאומי ושילוב השם התנ"כי "מעברות הירדן" למקום.
5. פיתוח האתר כאתר תיירות גם עם משמעות יהודית.
6.שיתופי פעולה עם גופים העוסקים בנושאי תנ"ך וארץ ישראל.
7.הקמת שילוט הכוונה והדרכה ל"מעברות הירדן" בשת"פ עם הרט"ג.